Adresli Çağrı Butonu

Adresli Çağrı Butonu

Sita Çağrı Butonları, entegre bir siren seçeneğiyle sunulur ve yeniden devreye alınabilir.
Yeniden ayarlanıp devreye alınabilir öğe ile değiştirme camına ihtiyaç kalmaz, çünkü ünite verilen anahtar kullanılarak yeniden ayarlanabilir.
Test anahtarı, konumlandığı yerde kullanımına olanak tanımak üzere ünitenin ön kısmına takılır.Kullanıcı çağrı butonunu test anahtarıyla veya öğeyi içeriye basıp iterek test edebilir.
Rafiki Sita çağrı butonu, 7 farklı ses kalıbı sunan opsiyonel bir entegre sirenle sesli uyarının emsalsiz avantajına da sahiptir.

Her çağrı butonu, normal operasyon ve alarm bildirimi için bir LED ile birlikte verilir.
Ön kapağın ve camın kurulum sırasında sökülmesine gerek yoktur; sadece tek bir vida tüm üniteyi bir araya getirerek sabitlemeye yeterlidir.